Ιδιωτική πισίνα και περιβάλλον χώρος που επενδύθηκαν με Μάρμαρο τύπου Καλιφόρνια (Μαροκινής προέλευσης) με φινίρισμα αμμοβολή. Πισίνα με 3 πλευρές υπερχείλιση τύπου Poolstones-S, και 1 πλευρά με καταράκτη. Δαπεδόστρωση 600μ