Επέκταση έργου στη Ρουμανία

Η συμπλήρωση τριών χρόνων από την ολοκλήρωση ενός εκ των μεγαλυτέρων και πιο εντυπωσιακών έργων μας, του water park Divertiland, μας βρίσκει σε διαπραγματεύσεις για την επέκτασή του περιμετρική τοποθέτηση μαρμάρινης σχάρας σε μία πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και άλλη μία παιδική ημιΟλυμπιακών διαστάσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο water park στη Ρουμανία και ένα εκ των μεγαλυτέρων στα Βαλκάνια.

Τα σχόλια που αποσπάσαμε με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του έργου, όπου το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το μάρμαρο Καβάλας, υπήρξαν κολακευτικά, κυρίως γιατί χάρις στα υλικά μας επετεύχθη ο απώτερος στόχος, αυτός της ασφάλειας μέσα από την αυξημένη αντιολισθηρότητα.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση των μαρμάρινων διακοσμητικών στοιχείων της SOFIKITIS Poolstones, επετεύχθη ο μεγαλύτερος δείκτης αντιολισθηρότητας παγκοσμίως, δεδομένου ότι η Διεθνής Ομοσπονδία προβλέπει το 45 μοίρες κλίση ως τον κατώτατο δείκτη για βρεγμένες επιφάνειες σε δημόσια κολυμβητήρια, ενώ με το φινίρισμα της αμμοβολής το μάρμαρο Καβάλας προσφέρει αντιολισθηρότητα 72 μοίρες κλίση.

Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο κληθήκαμε να δώσουμε λύση, υπήρξε το γεγονός ότι τα κανάλια των water park δεδομένου ότι δέχονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, συχνά υπάρχει κίνδυνος μετατόπισης των πλαστικών σχαρών ή γρήγορης φθοράς τους. Οι σχάρες παραγωγής μας, ωστόσο, λόγω βάρους, σωστής καμπυλότητας και διαστάσεων καθιστούν την τοποθέτησή τους αρτιότερη και πιο εύκολη. Επιπλέον, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα κανάλια δεν είναι σωστά τοποθετημένα, εμείς καταφέρνουμε και κρύβουμε επιμελώς τις όποιες κατασκευαστικές/ τεχνικές ατέλειες.