Μετατροπή πισίνας skimmer σε υπερχείλιση, Βουκουρέστι

Σε μια προσπάθεια να συνδυάσουμε την υψηλή αισθητική με τη λειτουργικότητα, χρησιμοποιήσαμε μαρμάρινα στοιχεία που επιδεικνύουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και έτσι ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια της Aquadeluxe Piscine Spa Saune ένα από τα πλέον εντυπωσιακά μας έργα. Το νέο αυτό έργο συνίσταται στη μετατροπή μιας πισίνας skimmer, χαμηλής στάθμης, σε πισίνα υπερχείλισης με την εγκατάσταση περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης, καθώς και της σχάρας τύπου U.

Τα υλικά της Sofikitis Poolstones επιλέχθηκαν όχι μόνο με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη βέλτιστη απορροή του υπερχειλίζοντος ύδατος. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ως προς τη διακόσμηση της συγκεκριμένης πισίνας είναι κλασική, με σύγχρονη ευαισθησία και ποιοτικά διαχρονικά στοιχεία, όπως το εξαιρετικό μοντέλο σχάρας αποστράγγισης που επελέγη από τον πελάτη και ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτής της σχάρας, το υπερχειλίζον νερό απορρέει από τις δυο παράλληλες σχισμές κατά μήκος του καναλιού και στη συνέχεια  το νερό παροχετεύεται στο εσωτερικό του καναλιού.

Προκειμένου να επιτευχθεί χρωματική ομοιομορφία ανάμεσα στον κυβόλιθο από γρανίτη που οριοθετούσε την πισίνα, επιλέχθηκε η χρήση του γκρι μαρμάρου Grey East, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί απόλυτα όλες τις αισθήσεις.