Κουβέιτ, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Η έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ της POOLSTONES by SOFIKITIS και της Tima Pools εγκαινιάστηκε με τη συνάντηση που είχε ο κ. Μουζάκης με εκπροσώπους της εταιρίας, που εδρεύει στο Κουβέιτ. Η Tima Pools θα αποτελεί εφεξής το διανομέα της POOLSTONES by SOFIKITIS στο Κουβέιτ, μια χώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές για τα προϊόντα μας.

Ο νέος συνεργάτης παρήγγειλε ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο και τα προϊόντα που ζητήθηκαν και αποκτήθηκαν προορίζονται για δειγματισμό και διανομή στο δίκτυο των πελατών του, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των τελευταίων σε αισθητικά αναβαθμισμένα υλικά. Το κύριο μέλημα του νέου μας διανομέα συνίσταται στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποθεμάτων των προϊόντων μας και την άμεση αποστολή αυτών όταν ζητηθεί από τους πελάτες.