Σπονδυλωτή σχάρα τελευταίας γενιάς

Ένα νέο μοντέλο σπονδυλωτής σχάρας, το 5ο τα τελευταία 3 χρόνια, έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα των εύκαμπτων μαρμάρινων σχαρών της POOLSTONES by SOFIKITIS. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των προγενέστερων, αμβλύνοντας ή ακόμη εξαλείφοντας κάποια μειονεκτήματά τους. Πιο συγκεκριμένα οι νέοι σπόνδυλοι παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε κάμψη αφού ο καθένας από αυτούς μπορεί να δεχθεί βάρος από 250 έως 400 κιλά. Η μεγαλύτερη επιφάνεια μαρμάρου στους νέους σπονδύλους και η ύπαρξη λιγότερων διάκενων δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο τη δυνατότητα απορροής τους, η οποία εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή.

Η μία πλευρά του σπονδύλου είναι στενή ενώ η άλλη είναι φαρδιά. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό εξασφαλίζει τη βέλτιστη εφαρμογή των τεμαχίων, ελαχιστοποιώντας τα κενά που είναι πιθανό να προκύψουν μεταξύ των ράβδων ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι καμπύλες είναι κλειστές (π.χ. Σπα). Αυτό το μοντέλο της σχάρας συνοδεύεται επίσης από ειδικό λογισμικό το οποίο μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τον αριθμό των μαρμάρινων σπονδύλων που απαιτούνται για κάθε πισίνα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τη γεωμετρία της πισίνας.

Κάθε σπόνδυλος ενώνεται με τον επόμενο με νέους ειδικά σχεδιασμένους συνδέσμους και όχι με ενιαίο σύρμα προκειμένου να ανασηκώνεται εύκολα οποιοδήποτε τμήμα της μαρμάρινης σχάρας. Τέλος, πρόκειται για διπλής όψεως σπονδύλους και είναι ο πελάτης εκείνος που θα αποφασίσει εάν η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη ή κυρτή, λειτουργώντας ως κυματοθραύστης.

Έχοντας συμπληρώσει 3 χρόνια έρευνας και δοκιμών για την παραγωγή της εύκαμπτης σπονδυλωτής σχάρας, εγκαινιάζουμε την 5η γενιά της, η παραγωγή της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014, ταράζοντας τα νερά της παγκόσμιας αγοράς της Πισίνας, με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγησή της στo πλαίσιo της γνωριμίας του νέου προϊόντος ιδιαίτερα με την ξενοδοχειακή αγορά.