Μηχανή δοκιμής απορροής σε μαρμάρινες σχάρες

H POOLSTONES by SOFIKITIS ανέπτυξε μια πρωτότυπη μηχανή μέτρησης της δυνατότητας απορροής οιουδήποτε μοντέλου σχάρας, προκειμένου να προσδιορίζεται με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα της αποστράγγισης της εκάστοτε σχάρας και να απαντάται με σαφήνεια το σχετικό ερώτημα κάθε πελάτη. Είναι γεγονός πως οι συνηθισμένες μαρμάρινες σχάρες έχουν μικρότερη ικανότητα αποστράγγισης σε σύγκριση με τις πλαστικές εξαιτίας της μεγαλύτερης επιφάνειας του μαρμάρου σε σχέση με το πλαστικό.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκφράζονται σε λίτρα ανά μέτρο και ώρα, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την ποσότητα του νερού που μπορεί να μπορεί να παροχετεύσει 1 μέτρο μαρμάρινη σχάρα σε μία ώρα. Οι συνήθεις ανάγκες μιας οικιακής πισίνας σε επίπεδο απορροής είναι περίπου 10001500 λίτρα την ώρα ανά μέτρο, ποσότητα που υπερκαλύπτεται από κάθε μοντέλο μαρμάρινης σχάρας που παράγει η POOLSTONES by SOFIKITIS.

Τα υδρομασάζ και οι βουτιές πολλών ατόμων σε μία πισίνα, που προκαλούν έντονο κυματισμό, απαιτούν σχάρες οι οποίες δέχονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανά λεπτό, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαφυγή του υπερχειλίζοντος ύδατος. Με την βοήθεια της πρωτότυπης αυτής μηχανής η POOLSTONES by SOFIKITIS όχι μόνο ανακάλυψε νέα μοντέλα μαρμάρινης σχάρας που μπορούν να δεχθούν πολλαπλάσιες ποσότητες νερού, αλλά είναι σε θέση να διαφοροποιεί την τοποθέτηση των σχαρών με οποιαδήποτε γωνία κλίσης προκαλώντας αυξομειώσεις στην ικανότητα απορροής.

Η βασική ωφέλεια που προκύπτει για τους πελάτες, λοιπόν, συνίσταται στη δυνατότητα της POOLSTONES by SOFIKITIS να τους παράσχει το καταλληλότερο μοντέλο σχάρας προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν από τη χρήση της εκάστοτε πισίνας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και στεγνό δάπεδο.