Εργαστηριακή μηχανή μέτρησης αντοχής σε κάμψη

Η εταιρία ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ανέλαβε τη μελέτη και την κατασκευή μιας νέας εργαστηριακής μηχανής για λογαριασμό της POOLSTONES by SOFIKITIS. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καταμετρά με ακρίβεια το βαθμό αντοχής σε κάμψη των μαρμάρινων σχαρών απορροής. Με τον τρόπο αυτό, το επίπεδο προστασίας των ενηλίκων και των παιδιών όταν βαδίζουν πάνω σε μαρμάρινα επιχείλια και σχάρες απορροής αυξάνεται σημαντικά. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκφράζονται σε Newton ανά τετραγωνικό εκατοστό και μεταφράζονται εύκολα σε κιλά ανά βήμα.

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή μηχανή χρησιμοποιείται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών, καθώς και το Πολυτεχνείο. Η επιλογή της POOLSTONES by SOFIKITIS να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της ιδιαίτερα ακριβής αυτής μηχανής οφείλεται ως επί το πλείστον στους παρακάτω δύο λόγους.

Αφενός η αντοχή του μαρμάρου ως φυσικού υλικού ποικίλει από ανάλογα με τον όγκο του, επομένως κρίνεται απαραίτητη η μέτρηση στον εκάστοτε όγκο μαρμάρου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληροί τη μέση τιμή αντοχής που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πέτρωμα.

Επιπλέον, δεδομένου ότι πολλά προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μετρήσεων μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα σημεία εκείνα που έχουν την απαραίτητη για τους λουόμενους αντοχή.