Ξενοδοχείο Gregory, Τολό

Το πιο πρόσφατο έργο της POOLSTONES by SOFIKITIS περιελάμβανε την αντικατάσταση της πλαστικής σχάρας της πισίνας του ξενοδοχείου Gregory στο Τολό, με σχάρα από μάρμαρο Διονύσου, Ελληνικής προέλευσης. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης σχάρας καθιστούν το προϊόν μοναδικό.  Συγκεκριμένα, εξαιτίας της ελαττωματικής κατασκευής του καναλιού, στην κάτω πλευρά της σχάρας δεν μπορούσε να κατασκευαστεί πατούρα.

Παρά τον περιορισμό που υπήρχε σχετικά με το πάχος/ ύψος της σχάρας στα 22 χιλιοστά, η POOLSTONES by SOFIKITIS κατόρθωσε να κατασκευάσει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό μαρμάρινο προϊόν. Στις δύο άκρες της επάνω όψης της σχάρας δημιουργήθηκε μια ελαφρά κλίση, έτσι ώστε να μη δημιουργείται σκαλοπάτι σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Η ανάγκη να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απορροή υπερχειλίζοντος ύδατος στη μία πλευρά της πισίνας, όπου η ποσότητα νερού είναι σημαντικά μεγαλύτερη έναντι των υπολοίπων πλευρών, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το έργο. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε να δημιουργηθεί κρυφή απορροή τύπου U στην κάτω πλευρά της σχάρας, έτσι ώστε να παροχετεύεται μέσα από 2 κρυφές σχισμές επιπλέον ποσότητα νερού σε σχέση με την ποσότητα που μπορούν να δεχθούν οι εγκάρσιες σχισμές.

Έχοντας ακούσει προσεκτικά τις απαιτήσεις των πελατών μας, καταφέραμε να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες τους. Στο τέλος, δημιουργήσαμε κάτι ιδιαίτερα όμορφο και προσωπικό.