Νέα μηχανή μέτρησης αντοχής στο βάδισμα

Η εταιρία ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ανέλαβε τη μελέτη και την κατασκευή μιας πρωτότυπης, σε παγκόσμιο επίπεδο, εργαστηριακής μηχανής για λογαριασμό της POOLSTONES by SOFIKITIS. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καταμετρά με ακρίβεια το βαθμό αντίστασης των μαρμάρινων στοιχείων που προορίζονται για κολυμβητικές δεξαμενές όταν τους ασκείται βάρος. Με τον τρόπο αυτό, το επίπεδο προστασίας των ενηλίκων και των παιδιών όταν βαδίζουν πάνω σε μαρμάρινα επιχείλια και σχάρες απορροής αυξάνεται σημαντικά.

Η ανάγκη καταμέτρησης της φθοράς που προκαλεί η ανθρώπινη βάδιση πάνω στην επιφάνεια ενός διακοσμητικού πετρώματος προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Τόσο τα Ελληνικά όσο και τα ξένα εργαστήρια δοκιμών φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων, υποβάλλουν συστηματικά τα πετρώματα σε πολυάριθμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η αντοχή τους στον εφελκυσμό, στην κάμψη, τον παγετό και την ολισθηρότητα. Ωστόσο, σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αντοχή του φινιρίσματος μιας μαρμάρινης επιφάνειας στην φθορά που υπόκειται από τη βάδιση. Συγκεκριμένα, η πλέον απαραίτητη πληροφορία η οποία δεν προσφέρεται αφορά στον αριθμό των βημάτων που αντέχει μια συγκεκριμένη επιφάνεια πετρώματος προτού απολέσει τα αρχικά της χαρακτηριστικά σε επίπεδο γυαλίσματος και αντιολισθηρότητας.

Αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και τελικοί χρήστες των εσωτερικών και εξωτερικών δαπεδοστώσεων, θα είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν, αφενός μεν το πώς θα είναι η επιφάνεια τους έπειτα από την παρέλευση 510 ετών και αφετέρου θα λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα ή μη συγκεκριμένων υλικών που προορίζονται για εξειδικευμένες εφαρμογές.