Δεύτερη ημέρα της επιχειρηματικής αποστολής της POOLSTONES by SOFIKITIS στο Βουκουρέστι

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της επιχειρηματικής αποστολής της POOLSTONES by SOFIKITIS στο Βουκουρέστι, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με σημαντικές εταιρίες όπως οι  Pionierul, Carpathia Piscine, Reve Piscine Si Wellness και LAGHETTO PISCINE. Αρκετός χρόνος αφιερώθηκε στον προσδιορισμό νέων ή συμπληρωματικών ευκαιριών στην αγορά της Ρουμανίας, προκειμένου όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτική θέση στη βιομηχανία της Πισίνας.

Ο λόγος διεξαγωγής των συναντήσεων της  μπορεί να συνοψισθεί στην επιθυμία για ανταλλαγή απόψεων της  POOLSTONES by SOFIKITIS και των Ρουμάνων συνεργατών της σχετικά με τρέχοντα και πιεστικά ζητήματα, καθώς και τις τάσεις στο χώρο της Πισίνας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων προσδιορίστηκαν οι υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς και παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με την κάλυψή τους. Όλες οι συναντήσεις αποδείχθηκαν εξαιρετικά γόνιμες και τα κύρια συμπεράσματα που εξήχθησαν αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την παραγωγικότητα και την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων εταιριών.