Ρουμανία, Βουκουρέστι 1012 Δεκεμβρίου 2013

Ο κ. Σοφικίτης και ο κ. Κωστάκης θα πραγματοποιήσουν επαγγελματικό ταξίδι στο Βουκουρέστι, από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συναντηθούν με τους Ρουμάνους συνεργάτες της POOLSTONES by SOFIKITIS, με τους κύριους άξονες της συνεργασίας να αποτελούν το βασικό θέμα συζήτησης.

Η αγορά της Ρουμανίας έχει ωριμάσει σε επίπεδο εμπορίας και διανομής μαρμάρινων διακοσμητικών στοιχείων, ενώ οι Ρουμάνοι συνεργάτες μας ενσωματώνουν τα προϊόντα μας στις προσφορές που πραγματοποιούν στους πελάτες τους. Η συγκεκριμένη χώρα έχει εξελιχθεί στην υπ’ αριθμόν 2 χώρα προορισμού για τις εξαγωγές της POOLSTONES by SOFIKITIS, καθώς τα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας έχουν παρουσιάσει αλματώδη αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Με γνώμονα την αξιοπιστία στη μεταξύ μας συνεργασία, στην POOLSTONES by SOFIKITIS θεωρούμε αυτό το ταξίδι ως μία ευκαιρία προκειμένου να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των Ρουμάνων συνεργατών μας και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν, ώστε να διεκπεραιωθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα τα οποία έχουμε αναλάβει στη Ρουμανία. Τέλος, η επέκταση του μεγαλύτερου Θαλάσσιου Πάρκου των Βαλκανίων, θα αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο διαπραγματεύσεων, καθώς τα προϊόντα μας έχουν ήδη επιλεχθεί και τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο έργο.