Επέκταση και ενσωμάτωση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη στρατηγική της POOLSTONES by SOFIKITIS

Τους τελευταίους μήνες, η POOLSTONES by SOFIKITIS έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της προκειμένου να επεκτείνει και να ενσωματώσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη στρατηγική της. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, τα υφιστάμενα μέσα των οποίων κάνει χρήση, όπως η σελίδα στο Facebook και το εταιρικό προφίλ σε Twitter και LinkedIn, έχουν αναβαθμιστεί και συσσωματωθεί με στόχο να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, καθώς και σε συνεργάτες και επαγγελματίες της βιομηχανίας της πισίνας.  Ο απώτερος στόχος της συστηματικής αυτής προσπάθειας είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών της εταιρίας και της διαδραστικότητας.

Η νέα ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης προκύπτει από την αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων και τη μεταξύ τους διασύνδεση. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου πληροφοριών προς το κοινό της POOLSTONES by SOFIKITIS με την εταιρία να απαντά σε σχόλια, παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η POOLSTONES by SOFIKITIS σας προσκαλεί να αποτελέσετε ουσιαστικό μέρος αυτής της προσπάθειας, ακολουθώντας μας σε:

Facebook:https://www.facebook.com/pages/POOLSTONESbySofikitis/185317771546356

Twitter: PoolStones ?@SofikitisLTD

LinkedIn:http://www.linkedin.com/company/2357030?trk=profexpcompanyname

Μοιραστείτε μαζί μας τα σχόλιά σας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τη συνολική μας παρουσία.