Έγκριση του επενδυτικού προγράμματος της POOLSTONES by SOFIKITIS για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

?λλη μία επιτυχία προστέθηκε σήμερα στο ενεργητικό της POOLSTONES by SOFIKITIS. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας επελέγη ως δεύτερο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ανάμεσα σε 22,991 σχέδια που κατατέθηκαν πανελλαδικώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»

Ελλείψει της απαραίτητης ρευστότητας και δεδομένης της απουσίας πάσης φύσεως τραπεζικού δανεισμού η POOLSTONES by SOFIKITIS καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αξιοποιεί συστηματικά ευκαιρίες που θα της δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύσει και να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα τα Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τέτοιου είδους ευκαιριών και η εταιρία κατά κόρον στοχεύει στην ένταξή της σε αυτά.

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στη νέα γραμμή παραγωγής ανεξίτηλα οξειδωμένων μαρμάρων σε σπάνιες αποχρώσεις.  Συγκεκριμένα, στόχος του, εγκεκριμένου πλέον, επιχειρηματικού σχεδίου είναι η παραγωγή μαρμάρινων προϊόντων σε σπάνια και επιθυμητά χρώματα πραγματικού μαρμάρου, τα οποία η φύση προσφέρει είτε σε χαμηλότερης ποιότητας διακοσμητικά πετρώματα, είτε σε ημιπολύτιμους λίθους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης συνιστά η απόκτηση δικαιωμάτων καινοτομίας «χρωματικής παρέμβασης/ οξείδωσης μαρμάρων» και η κατά παραγγελία κατασκευή του κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, συγκεκριμένο μέρος των κονδυλίων προορίζεται για τις άυλες δαπάνες που αφορούν στην έρευνα αγοράς, τη συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού και το σχεδιασμό της βέλτιστης συσκευασίας των προϊόντων μας.

Τα οξειδωμένα μάρμαρα της εταιρίας θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη διακόσμηση των χειλών των κολυμβητικών δεξαμενών, δεδομένου ότι η ζήτηση για μπεζκίτρινα χρώματα, ήταν και εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη των ημίλευκων ελληνικών μαρμάρων. Σκοπός της επένδυσης είναι η προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της αγοράς όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.