Η POOLSTONES by SOFIKITIS καλωσορίζει ένα νέο μέλος

Σε μια προσπάθεια να αυξήσει την προβολή και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της ως επί το πλείστον στις γαλλόφωνες αγορές της Ευρώπης, η POOLSTONES by SOFIKITIS προέβη στη σύναψη συνεργασίας με μία ιδιαιτέρως πεπειραμένη και εξειδικευμένη επαγγελματία, την κ. Sophie Christopoulos. Συγκεκριμένα, η παρουσία του νέου αυτού μέλους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας.  Η κ. Christopoulos έχει ήδη επισκεφθεί τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Τραχειά Αργολίδος, ενώ λίγες ημέρες πριν, έλαβε μέρος στην Έκθεση Aquanale ως μέλος της εταιρικής αποστολής.

Δεδομένης της ευρείας εμπειρίας που διαθέτει ως Βοηθός Διοίκησης σε τμήματα Πωλήσεων, Οικονομικών, Διοίκησης και Logistics Ευρωπαϊκών εταιριών και θεσμών, η κ. Christopoulos θεωρείται ως μία πολλά υποσχόμενη επαγγελματίας και η πλέον κατάλληλη για τη στελέχωση της συγκεκριμένης θέσης. Οι οργανωτικές της ικανότητες σε συνδυασμό με τις επικοινωνιακές της δεξιότητες, καθώς και την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια, τον επαγγελματισμό και την ισχυρή αφοσίωσή της δημιουργούν υψηλές προσδοκίες που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της δέσμευσης της POOLSTONES by SOFIKITIS για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Ανάμεσα στα αξιόλογα τυπικά προσόντα του νέου μέλους της POOLSTONES by SOFIKITIS συγκαταλέγεται και η άριστη γνώση τριών γλωσσών, όπως τα Γαλλικά (μητρική γλώσσα), τα Αγγλικά και τα Ολλανδικά. Η πολυγλωσσία αυτή, σε συνδυασμό δε με την διαπολιτισμική ευαισθησία που διακρίνει την κ. Christopoulos, αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αλληλεπίδρασή της με πελάτες και συνεργάτες ανά την Ευρώπη και την υφήλιο.

Ένας από τους πλέον βασικούς παράγοντες που συνετέλεσε στην επιλογή της συγκεκριμένης συνεργάτιδας, είναι το γεγονός ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα με την POOLSTONES by SOFIKITIS, ενώ οι επαγγελματικοί της στόχοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι και ευθυγραμμισμένοι με την εταιρική μας ταυτότητα. Εξάλλου, η συνεργασία αυτή, αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρίας για ένταξη των πλέον άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών στο δυναμικό της.