Η POOLSTONES by SOFIKITS χρυσός χορηγός 2013 των Genesis 3 Design Group

Η POOLSTONES by SOFIKITIS κατόρθωσε, να αναδειχθεί σε μία μεγάλη δύναμη παγκοσμίως στη διακόσμηση πισίνων με φυσικά πετρώματα, κατά τα τελευταία 12 χρόνια που εξειδικεύεται στον τομέα αυτόν.  Στην προσπάθειά της να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας το συγκεκριμένο κλάδο, αναζήτησε συνεργάτες με τους οποίους θα μοιράζεται το ίδιο όραμα. Ανάμεσα σε αυτούς, σημαντική θέση έχει ο Αμερικανικός εκπαιδευτικός οργανισμός “Genesis 3 Design Group”.

Στο πλαίσιο των θεματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του “Genesis 3 Design Group” παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση, καθώς και πρακτική κατάρτιση σε επίδοξους επαγγελματίες των τομέων του σχεδιασμού και της κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών. Το εκπαιδευτικό σύστημα του “Genesis 3 Design Group”, στη βάση της παγκοσμίως αναγνωρισμένης πιστοποίησης που κατέχει από τον IACET, διαρκώς βελτιώνεται και επεκτείνεται.

Με την ετήσια παροχή χορηγίας, εκφράζουμε την πλήρη ταύτισή μας με τους στόχους και τις επιδιώξεις του  οργανισμού “Genesis 3 Design Group”, καθώς και την αναγνώριση του διεθνούς κύρους του, ενώ με τη σειρά τους οι ιδρυτές του οργανισμού Skip Phillips, David Tisherman και Brian Van Bower στηρίζουν εμπράκτως τις πρωτοβουλίες και τα προϊόντα μας. Περισσότερες πληροφορίες για την επέκταση της συνεργασίας μας θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.