Βασίλειο του Μπαχρέιν, 1011 Ιουλίου 2013

Ο κ. Μουζάκης Ανδρέας θα βρίσκεται στο Μπαχρέιν από 10 έως 11 Ιουλίου για προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις.