Κύπρος, Λευκωσία & Λεμεσός 1314 Ιουνίου 2013

Ο Ανδρέας Σοφικίτης, διευθυντής πωλήσεων και ιδρυτής της PoolStones μας, θα επισκεφθεί για 2 ημέρες, 13 και 14 Ιουνίου την  Κύπρο, προκειμένου να συζητήσει και να εκτελέσει νέες μεθόδους σε έργα υλοποίησης.