Ισολογισμός 2012

Η Sofikitis Poolstones αύξησε πάνω από το 100% της εξαγωγές τις  κατά τη διάρκεια του έτους 2012 και η επίσημη οικονομική έκθεση της εταιρείας μόλις δημοσιεύτηκε .