Συνεργασία με το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Φ.Κ. Κυδωνιάτης και συνεργάτες

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Φ.Κ. Κυδωνιάτης και συνεργάτες απαρτίζεται από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Φοίβο, Φαίδωνα και Κωνσταντίνο Κυδωνιάτη, όλους απόφοιτους της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ της χρονιές 1967,1996 και 1998 αντίστοιχα.

Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας που πρόσφατα έχουν μεταφερθεί από την Κηφισιά κοντά στον κόμβο της Εθνικής και Αττικής οδού στην Μεταμόρφωση απασχολούνται επί πλέον 10 συνεργάτες αρχιτέκτονες μηχανικοί. Κύρια ενασχόληση του γραφείου μας είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, επιβλέψεων αλλά και η διαχείριση κατασκευής ιδιωτικών έργων.
Το γραφείο μας ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών έργων καθώς και με ποικίλης κλίμακας αρχιτεκτονικά θέματα.

Στο μακρύ κατάλογο των μελετών, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο μέρος υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του γραφείου, περιλαμβάνονται πληθώρα έργων όπως μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, σχολικά κτίρια, ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, εκκλησίες, αναπαλαιώσεις, αλλά και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και καταστημάτων, τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.