Έκτακτη ενημέρωση για προσφορές

Με στόχο αφενός μεν το γρηγορότερο γύρισμα των υλικών που παραμένουν σαν στοκ στην αποθήκη της εταιρίας, και αφετέρου δε την δυνατότητα για αξιοποίηση ευκαιριών και γνωριμίας με τα υλικά μας, πιστεύουμε ότι θα βρείτε πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, είτε είστε εν δυνάμει χρήστες των υλικών μας, είτε ο ρόλος σας περιορίζεται ως συμβουλευτικός σε κάποιο έργο.

Οι ειδικές προσφορές που θα βρίσκεται μέσα σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα αμβλύνουν τις διαφορές τιμής από άλλα ευρέως διαδεδομένα υλικά όπως πλαστική σχάρα, τσιμέντινο ή κεραμικό επιχείλιο, και θα μειώσουν το ρίσκο της δοκιμής ενός νέου υλικού σε κάποιο έργο που διστακτικά μέχρι τώρα αντιμετωπίζει την χρήση φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων.