Κύπρος, Λεμεσός & Λευκωσία 2022 Νοεμβρίου 2012

Ο Κος Ανδρέας Σοφικίτης θα βρίσκεται στην Λεμεσό και την Λευκωσία για επαγγελματικά ραντεβού 2022 Νοεμβρίου.