Ενίσχυση μαρμάρινης σχάρας με τεχνομάρμαρο.

Αν και η πιθανότητα θραύσματος μιας ράβδου μιας μαρμάρινης σχάρας είναι μικρότερη από μία στις 200 όπως προκύπτει τα τελευταία 10 χρόνια που η εταιρία Sofikitis Poolstones δραστηριοποιείται στην διακόσμηση κολυμβητικών δεξαμενών, εν τούτοις δεν παύει να είναι αμελητέα, λόγω κυρίως της σύστασης του υλικού, που είναι φυσικό πέτρωμα και μπορεί σε κάποιο σημείο του να έχει κάποια φυσική ασυνέχεια που δεν είναι ορατή μακροσκοπικά.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει η 2η γενιά με μαρμάρινες σχάρες υπερχείλισης, όπου ένα φυσικό υλικό περιορίζεται στο άνω εμφανές μέρος της σχάρας και ένα άλλο τεχνητό υλικό έρχεται να ενισχύσει τον παράγοντα αντοχή στο κάτω μέρος της σχάρας.

Για τον λόγο αυτό η εταιρία μπορεί άφοβα να υποσχεθεί για 10 ολόκληρα χρόνια την αντικατάσταση χωρίς καμία χρέωση του πελάτη, οποιασδήποτε μαρμάρινης σχάρας 2ης γενιάς που τυχόν σπάσει, πλην της περίπτωσης πτώση από

ύψος.