Το καινούργιο μας website

Εάν δεν είστε νέος επισκέπτης του website μας θα είδατε τις αλλαγές που έχουμε κάνει στις σελίδες: προϊόντα, επαφές , δίκτυο και το πιο σημαντικό είναι ότι προσθέσαμε 110 περισσότερες ερωτήσειςαπαντήσεις στην σελίδα FAQ.

Στα Προϊόντα έχουμε προσθέσει ένα εργαλείο εύρεσης για να μπορεί οποιοσδήποτε να βρίσκει το υλικό που τον ενδιαφέρει είτε με τον κωδικό του υλικού, είτε με την περιγραφή του ή με τα χαρακτηριστικά του. Στο Δίκτυο εύκολα μπορείς να βρεις τους πελάτες και του αντιπροσώπους μας ανά χώρα , το πρόσωπο επαφής καθώς και στοιχεία τους όπως το email, το website και οδηγίες για να τους επισκεφτεί κάποιος. Στις FAQ έχουμε βάλει 20 κατηγορίες ερωτήσεων και έχουμε ενεργοποιήσει 125 ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Επίσης στις Επαφές μπορείς να βρεις οδηγίες για να έρθεις στα εργοστάσια μας , στις εκθέσεις και στα γραφεία μας.