Επίδραση Οξέων στα Μαρμάρινα Επιχείλια

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις την αλήθεια, είναι να διεξάγεις ένα πείραμα σε πραγματικές συνθήκες ή ακόμη και σε ακραίες συνθήκες που μόνο ως ατύχημα μπορούν να προκύψουν.

Το θαλασσινό νερό και το υδροχλωρικό οξύ είναι τα 2 πιο επικίνδυνα υγρά που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μαρμάρινα αξεσουάρ της πισίνας.

Για αυτό και η Sofikitis Poolstones εστίασε στα 2 αυτά υγρά τα πειράματά της βυθίζοντας μια σειρά από διακοσμητικά πετρώματα σε θαλασσινό νερό και σε πυκνό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 3233%

Πετρώματα όπως Γρανίτες, Βασάλτες, Ψαμμίτες, Σχιστόλιθοι αλλά και Τεχνητά διακοσμητικά πετρώματα (Τεχνομάρμαρα και Χαλαζιακά) έδειξαν την καλύτερη συμπεριφορά και ουσιαστικά δεν υπέστησαν την παραμικρή βλάβη. Αντίθετα τα μάρμαρα τόσο τα ασβεστιτικά όσο και τα δολομιτικά, υπέστησαν από μεγάλη έως ιδιαίτερα μεγάλη βλάβη.

Τα ίδια πειράματα έγιναν και σε πετρώματα που είχαν νωρίτερα εμβαπτιστεί με διάφορα χημικά διαλύματα, τόσο αδιαβροχοποίησης όσο συμπαγοποίησης, έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της προληπτικής προστασίας.

Σαν τελικό συμπέρασμα θα λέγαμε, ότι με εξαίρεση το ολόλευκο μάρμαρο ΣΙΒΕΚ που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα οξέα, όλα τα υπόλοιπα υλικά που η εταιρία μας χρησιμοποιεί για αξεσουάρ πισίνας παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή για 1020 χρόνια ασφαλή χρήση της πισίνας με σχετικά μικρές διακυμάνσεις του pH. Εφόσον γίνει προληπτική χρήση του Dry Treat 40 SK τότε οι αντοχές των μαρμάρων πολλαπλασιάζονται.

Πάντως για εντελώς αμελείς χρήστες της πισίνας προτείνονται ανεπιφύλακτα τα προαναφερθέντα πετρώματα που δεν επηρεάζονται ουδόλως από την χρήση ακόμη και πυκνού υδροχλωρικού οξέως.