Μετρητής Καταλληλότητας Μαρμάρινης Σχάρας

Η συγκεκριμένη μηχανή στέλνει ελεγχόμενη ποσότητα νερού πάνω στην μαρμάρινη υπερχείλιση που δοκιμάζεται κάθε φορά με δυνατότητα παροχής νερού έως και 2 φορές την ποσότητα που η υπερχείλιση στέλνει σε κάθε επιχείλιο και συγκεκριμένα έως και 2 κυβικά την ώρα ανά μέτρο επιχειλίου.

Τα 2 διαφορετικά δοχεία και οι μετρητές της μηχανής καταμετρούν τόσο το νερό που επιτυχώς απορρέει κάτω από την σχάρα όσο και αυτό που τυχόν ξεφύγει προς τα έξω.

Ρυθμιστές κλίσεις στα 3 σημεία της υπερχείλισης μπορούν να αλλάζουν σε διάφορες γωνίες την κλίση της υπερχείλισης ώστε να εξετάζεται και να προτείνεται στον πελάτη η ελάχιστη γωνία ασφαλούς απορροής της σχάρας.

Έτσι μπορούν και δοκιμάζονται όχι μόνο οι στάνταρτ τυποποιημένες σχάρες της επιχείρησης, αλλά και τυχόν νέα σχέδια κατά παραγγελία του πελάτη που παράγονται για 1η φορά.