Πατέντα Ιανουάριος 2012 σε Νέα Πατέντα για λεπτά πετρώματα

1. στην αύξηση της αντοχής του υλικού που προκύπτει από την μίξη των υλικών (ΙΓΜΕ δοκιμές έδειξαν ότι η σύνθετη σχάρα αποστράγγισης  πάχους 1cm έχει μεγαλύτερη αντοχή από 3cm στερεό μάρμαρο).
2. στην τιμή του τελικού προϊόντος που γίνεται πολύ πιο προσιτή διότι καταναλώνεται έως 65% λιγότερο μάρμαρο.
3. στην περιβαλλοντική ευαισθησία που μέχρι τώρα από 1m ³ εξαγόμενου μάρμαρου θα μπορούσαμε να  πάρουμε 40m ² στρωμένο πάτωμα, ενώ με την προτεινόμενη μέθοδο μπορούμε να φτάσουμε τα

150m ² στρωμένο πάτωμα.
4. στην ομοιογένεια του χρώματος του μαρμάρου που είναι 300400% καλύτερη από ότι ήταν μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι λιγότερη πρώτη ύλη χρησιμοποιείται για να επικαλύψει μια συγκεκριμένη περιοχή.
5. στο μικρότερο βάρος του προϊόντος που δεν έχει το ίδιο βάρος όπως το κλασικό μάρμαρο που φέρει το πλαίσιο του κτηρίου.
6. στην μη εμφάνιση των λεκέδων από τον πυθμένα προς την κορυφή και συγκεκριμένα στο λευκό μάρμαρο και τέλος
7. στην ταχύτητα και την ευελιξία στην τοποθέτηση, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μάρμαρα που απαιτούν τρίψιμο στην οικοδομική βιομηχανία, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται για το κόστος και το χρόνο.