Δοκιμές αντοχής στην κάμψη σε 104 διαφορετικές μαρμάρινες σχάρες αποστράγγισης

Πετρογραφικούς ελέγχους σε 5 τύπους φυσικού μαρμάρου ή τεχνικού .Μέτρηση αντιολισθηρότητας σε 28 διαφορετικά δείγματα. Μέτρηση απορροφητικότητας νερού σε 29 διαφορετικά δείγματα και μέτρηση αντίστασης στον παγετό σε 30 επιπλέον τύπους. Συνολικά 196 έλεγχοι από το μοναδικό διαπιστευμένο Ελληνικό εργαστήριο σε διακοσμητικά πετρώματα.